Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny

Rada naukowa konferencji

 • Prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska – Przewodnicząca Rady Naukowej
 • Prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann
 • Dr Dorota Gawenda-Kempczyńska
 • Dr inż. Anetta Siwik-Ziomek
 • Dr inż. Piotr Prus
 • Dr inż. Piotr Wasilewski

Komitet organizacyjny konferencji

 • Dr inż. Katarzyna Sadowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • Dr inż. Maciej Balcerek
 • Dr inż. Magdalena Borowska
 • Dr inż. Piotr Prus
 • Dr inż. Anita Woźny
Image

Patronat

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. J i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Jego Magnificencja
Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
© 2018 Konferencja "Zioła w terapii, żywieniu i kosmetyce". All Rights Reserved.